Svěřenský fond – kapitola druhá Analýza vhodnosti

11. 2. 2020

V prvním díle jsme se věnovali vůbec základnímu pojetí svěřenského fondu, základními pojmy a jaké jsou nejčastější motivy pro založení fondu. Nyní se podíváme na první z etap, kterou musíme projít, pokud si fond chceme založit. Tou etapou je analýza vhodnosti založení fondu. Proč totiž zakládat něco, když může existovat levnější a třeba i efektivnější varianta.

Čím vším si tedy na začátku budu muset projít, abych zjistil, že fond je nebo není pro mě vhodný. Správný postup by měl být asi takovýto:

1) Zjištění účelu / motivu založení fondu

- sepsání základní myšlenky, proč fond potřebuji. Jaký je můj motiv a co tím chci docílit.

2) Majetek

- soupis majetku, který by byl do svěřenského fondu vyčleněn, který by měl k naplnění mé myšlenky sloužit.

3) Daně

- vyřešit rozbor daňového zatížení pro všechny zúčastněné.

4) Rizika

- popis jednotlivých rizik. A to jak současných, tak i budoucích. Podívat se na rizika z různých úhlů pohledu a ze strany různých účastníků fondu.

- rizika nejen popíšeme, ale řešíme, jestli svěřenský fond pomůže v eliminaci rizik a nebo i která rizika fond přinese

5) Nákladovost a Cash-Flow fondu

- musíme se podívat na strukturu majetku, současné, budoucí náklady, příjmy z majetku. Je nutné se zamyslet na nákladovostí fondu, spočítat a zjistit, jestli i po ekonomické stránce bude dávat fond smysl.

Z výše uvedeného dokáže náš tým odborníků sestavit analýzu vhodnosti. Jinými slovy dát doporučení, zdali je svěřenský fond vhodný, nebo nikoliv. Pokud není, doporučíme jiné řešení. Jako příkladem - závěť na místo fondu. V druhé variantě, kdy fond je vhodný pro zakladatele, musí být připraven harmonogram a další kroky k založení fondu. Ale o tom se budeme bavit v následující kapitole.

Když už víme, že fond by měl být založen, tak jak dál? Jak jej založit? Jaké jsou další kroky? A jak je to časově náročně a co se musí pro založení fondu vše udělat? O tom si řekneme v příštím z našich newsletterů. 

Trusts&Wealth Proteciton

ZŮSTAŇME V KONTAKTU

ODBĚR NOVINEK

SUBSCRIBE FORM HERE...

Oxygen works with any Contact Form plugins