Alokace aktiv

09.01.2019

Vážení,

minulý týden jsme pro Vás zpracovali analýzu na téma realokace aktiv.

Vysvětlivky k analýze a to rozdíl mezi taktickou a strategickou alokací.:

  • Taktická alokace: Jedná se o přesun aktiv mezi třídami aktiv ( např. dluhopisové, akciové, nemovitostní a třeba i peněžní trh)
  • Strategická alokace: Představuje dlouhodobé složení portfolia s ohledem na rizikový profil daného investora, časový horizont a investiční cíle.