Dluhopisy Sazky

02.09.2019

Dluhopisy Sazka

Krátký komentář

Newsletter 3.9.2019

V současné době se na nás valí jedna nabídka na nákup dluhopisu za druhou. Jedna z těch, která stála za přečtení si podmínek, je emise dluhopisu Sazky.

Shrňme si nejdříve základní parametry dluhopisu:

Emitent :              Sazka Group a.s.

Status :                Seniorní, nezajištěné

Výtěžek emise : Vnitroskupinové financování, akviziční financování, dluhová                                služba a všeobecné korporátní účely

Rating :                BB-

Splatnost :          5,20% fixní sazba

Min. Investice :   10.000,- CZK

Splatnost :          2024 s možností předčasného splacení částečného nebo                                  celého po 2 letech

Objem :               5mld s možností navýšení na 6mld CZK

Nejdříve si musíme uvědomit, že naše peníze budou investovány převážně do rozvíjejících trhů (Emerging Markets). Tedy tam, kde sazka působí. Česká republika (Sazka), Řecko (podíl v řeckém OPAPu), Italském Lottoitalia nebo do Rakouska Casinos Austria. Nutno také podoktnout, že Sazka přemýšlela i o IPO, které ale prozatím odložila. Stejně tak již jednu úspěšnou emisi dluhopisů provedla, kdy dluhopisy jsou splatné do 2022 s úrokem 4 % p.a. vypláceným kvartálně.

Pozitivem je určitě RATING dluhopisů. Nikoliv z důvodu, že by vyšel oslnivě, ale že jej Sazka provedla. Připomeňme, že Rating BB - je spekulativní pásmo! Tedy nikoliv investiční pásmo! Jinými slovy, spekulujeme na to, že investice vyjde. A odpovězte si sami, kolik procent majetku chcete mít zainvestováno ve spekulacích, navíc v sektoru hazardních her? Nutno podoktnout, že je ale daleko lepší koupit dluhopis s jasným ratingem, než jakýkoliv jiný bez ratingu!

Jako mírné pozitivum vidíme v tom, že koordinátorem je J&T Banka, která si své investice umí ohlídat a v případě defaultu je většinou ta aktivní. Lze očekávat, že dluhopisy budou upsány i privátním klientům této banky.


Plusy investice

- ještě můžeme mluvit o přijatelném úroku, i když u spekulativních investic požadujeme vyšší (5,2 % je spíše minimální hranice)

- vyhrazené právo na částečnou nebo mimořádnou splátku dluhopisů nejdříve po 2 letech, avšak za předčasné splacení získá věřitel prémii (což v ČR rozhodně nebývá zvykem)

- Emitent se zavázal k limitům a opatřením, která snižují riziko budoucího neřízeného zadlužování

- emitent má jasný a srozumitelný business plán (akvizice atd.)


Rizika (ta nejvýznamnější, nikoliv všechna)

- krach emitenta (spekulativní pásmo)

- pevně daný úrok (kupón). S vyšší inflací nebo růstem úrokových sazeb na trhu to povede k nižšímu zisku pro investory

- politická situace a schodkové rozpočty v zemích kde emitent působí mohou vést k tlaku na vyšší zdanění aktivit emitenta,

- konkurenční prostředí se může zostřovat a boj může probíhat také na úrovních mimo trh, kde by eskalace případných sporů mohla mít destruktivní účinky,

- některé zahraniční aktivity jsou závislé na udržení výhradních práv a koncesí, politické změny mohou vést k jejich ztrátě,

- regulace sektoru může vést k situaci, že poptávka po službách (loterie, hazardní hry) se přesune mimo regulovaný trh k ilegálním poskytovatelům

- akviziční apetit emitenta může vést k neočekávaným požadavkům na další kapitál či ztrátám vedoucím ke snížení finanční stability emitenta

- nezvládnutí provozních operací na některém z trhů by mohlo vést k chybám s extrémními důsledky - např. ztráta důvěry či licencí.

A jak to vidíme v TWP? V celkovém pohledu lze konstatovat, že pokud investor dodrží základní pravidla diverzifikace (nevystavovat se riziku více než 5 % vůči jednomu emitentovi), je to zajímavá příležitost. O dluhopisy bude pravděpodobně velký zájem a předpokládáme, že budou brzy vyprodané. Distribuční sítě bank se na tuto lákavou 5,2 % p.a. Sazku vrhnout s vervou.

A co vy? Hodí se Vám Sazka do portfolia? Naředíte si portfolio Sazkou? A v jakém poměru?

Trusts & Wealth protection