Kdy založit Svěřenský fond?

12.12.2018

5 min.

Tuto otázku je velmi snadné si položit. Stejně tak proč bych si jej měl zakládat. A je pro mne vůbec vhodný? Inu, zkusme se nyní společně zamyslet nad smyslem svěřenského fondu a jeho načasování pro založení. K napsání tohoto článku mne přivedla i životní zkušenost při zakládání jednoho svěřenského fondu - který se nezaložil. A tak zkušenost je sice nepřenositelná, ale sdělitelná. A tak věřím, že některé čtenáře přijme k zamyšlení.

Tuto otázku je velmi snadné si položit. Stejně tak proč bych si jej měl zakládat. A je pro mne vůbec vhodný? Inu, zkusme se nyní společně zamyslet nad smyslem svěřenského fondu a jeho načasování pro založení. K napsání tohoto článku mne přivedla i životní zkušenost při zakládání jednoho svěřenského fondu - který se nezaložil. A tak zkušenost je sice nepřenositelná, ale sdělitelná. A tak věřím, že některé čtenáře přijme k zamyšlení.

Pokud pochopíme svěřenský fond jako nejvyšší možnou formu ochrany majetku v ČR, pak je v určitém slova smyslu můžeme chápat jako pojistku. Bohužel, většina z nás má spíše negativní zkušenosti s pojišťovnami a jejich plněním. Nepřehledné množství výluk, slovíčkaření, výkladů pojmů... ani lidé z pojišťovnictví kolikrát neznají veškerá zákoutí. A zaplať pánbůh, svěřenský fond se nezakládá u žádné instituce (pojišťovny, banky) nebo jiného institutu, který by si kladl podmínky založení a parametrů. Svěřenský fond si tvoříte vy sami. Jako zakladatelé. Jinými slovy, vy sami si tvoříte své vlastní pojistné podmínky, svoji vlastní ochranu a svou vlastní smlouvu. No a to nám dává samozřejmě velký prostor pro kreativitu, ale i pro naprostou svobodu vytvoření si vlastní "pojistné smlouvy".

Co tím chci říci? Kdy si nakoupíme a sjednáme smlouvu pojištění majetku, podniku, auta, domácnosti či odpovědnosti? No fakticky v době, kdy vůbec danou smlouvu nepotřebujeme. Jen se pojišťujeme pro horší časy, protože "co kdyby náhodou" - co kdyby náhodu u nás byla povodeň, vichřice, vážně jsem onemocněl nebo mne přejelo auto či jiné další "příjemné" události se mne staly? Já vím, možná pojišťovna plnit nebude - protože jsem si postavil dům na kopci a tak je jasné že tu bude foukat (vítr je ve výlukách). Nebo možná nevím jaký je přesně rozdíl mezi deštěm a atmosférickými srážkami nebo vodou spodní či jinou a .... opět mám výluku. Ale přeci ... co kdyby : je lepší mít žádnou pojistku nebo nějakou? Určitě se klaním, že i špatně uzavřená pojistná smlouva je lepší než žádná. Tedy, při pojistných smlouvách uzavíráme smlouvu s pojišťovnou, fakticky tušíme, že nás nemusí krýt na 100% toho co požadujeme, ale přesto ji uzavřeme. Riziko můžeme rozdělit tak, že si uzavřeme více pojistných smluv, abychom pokryly křížově výluky například. Ale to u majetku jde dosti obtížně. Například 2 povinná ručení prostě mít nemohu. A tak tedy i při nákupu krytí pojistného rizika (pojištění), jsem si vědom, že pojistná smlouva nemusí být dostačující, ale eliminoval jsem riziko na možné minimum.

No a nyní si položme otázku, proč takto nenakládáme i se svým rodinným majetkem? Proč jej neochraňuji důsledněji a nejlépe jak mohu? I když možná vše nebude perfektní, určitě to bude (pravděpodobně) lepší než-li současný stav. Tedy co je pro mne méně rizikové? Založit si svěřenský fond, například jako náhradu dědictví nebo jako mezigenerační transfer majetku nebo nezaložit a spoléhat na to, že se nic nestane? Pokud jej založím, tak co se stane? Pravděpodobně mne vzniknou nějaké náklady (říkejme tomu pojistné - náklady na založení, správu atd.) ale získám krytí rizika. Když nezaložím, ušetřím na pojistném ale na druhou stranu mám vyšší riziko. Důležité je podotknout, že zde si ale pojistnou smlouvu (statut svěřenského fondu) tvoříte vy samy. Tedy není zde ještě jednou ani pojišťovna ani nic jiného. Tedy samy si tvoříte produkt samy pro sebe. Podle svých představ, podle svých pojistných podmínek a svého nastavení a i vy si sami určujete cenotvorbu.

Svěřenský fond primárně chápejme jako ochranu majetku. A ochranu majetku bych měl začít tedy paradoxně řešit tehdy, když již nepotřebuji. Proč? Protože až ji budu potřebovat tak už bude pozdě. Zkuste si pojistit nemovitost, která je metr pod vodou na povodeň a záplavu? Zkuste pojistit havarijní ručení po nehodě. A nebo pojistit si invaliditu a život když jste již v nemocnici ... většina pojišťoven dokonce má i určité lhůty na přijetí do pojištění. Tedy pojistíte si například invaliditu, ale nesmíte být min. 2 roky invalidní, aby pojišťovna plnila. Tedy jinými slovy, jakmile nastane pojistná událost, je již pozdě. A v oblasti wealth protection správě majetku musíme takovýmto věcem naprosto předcházet. A jak jinak či lépe předcházet negativním událostem, než-li prevencí. Jakýkoliv lékař Vám sdělí, že prevence je nejlepší způsob léčby. Stejně tak automechanik Vám sdělí, že je lepší vyměnit olej u auta dříve, kvůli prevenci životnosti motoru. A tak bychom se měli dívat i na svěřenský fond. Můžeme debatovat o jeho dokonalosti či nedokonalosti nebo o jeho výhodách a nevýhodách a nákladovosti. Ale v rámci wealth protection strategie jako pojistná smlouva, vytvořena klientem, která se možná za života klienta ani nevyužije ale ... co kdyby. Jak se říká v jednom českém klasickém filmu "Náhody jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá".

Počítejme tedy v našem životě i s náhodami a nebo je vylučme, eliminujme jak jen nejlépe to umíme. Ochraňme náš majetek, naši rodinu, další generace, naše soukromý ...

P.S.: No a jak dopadla ona zkušenost kterou jsem zmiňoval na začátku článku? S klientem jsme řešili správu majetku a jeho rozdělení v rodině. Bratru cca 14 měsíců. Transakce objemná, složitější i díky aktivům, která klient vlastnil. A když byla veškerá dokumentace připravena k podpisu a mělo dojít k vyčlenění majetku do svěřenského fondu a správce se měl ujmout správy, tak došlo v rodině k velmi nenadálému úmrtí jedné osoby a změny zdravotního stavu u osoby druhé. A tím se fakticky celá práce na mezigeneračním transferu ukončila a fond založen nebyl a klient nemohl uskutečnit své plány s naložením majetku...


Zbyněk Prim, DiS, EFA, EFP