Mezigenerační transfer

26.11.2019

K předání majetku z jednoho pokolení do druhého není jednoduché. Léty vydřený majetek, který mnohdy přinesl své oběti, si zaslouží být předán s rozmyslem.

Zarážející je několik faktů. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR z roku 2018 vyplývá, že jen 5 % rodin má plán na to, jak předat majetek. Stejně tak jsou alarmující čísla, že z 90 % se majetek v rodině ztratí díky interním vlivům rodiny (rozvody, úmrtí, závislosti, rozhádání rodiny, vysoké utrácení atd.). Jen 3 % rodin přišlo o majetek díky špatným investičním rozhodnutím.

Bohužel je také platná poučka, že první generace majetek vytvoří, druhá jej spotřebuje a třetí již nemá nic. Což je velmi smutné.

Velmi krásně hovořil český šlechtic p. Constantin Kinský, kdy jeho rodina spravuje majetek přes více jak 800 let. Přišel pro mnohé s "revoluční" myšlenkou, že majetek, který nyní spravuje, mu nepatří. Ano, má z něj užitek, požitek. Ale majetek je jen půjčený a jeho úlohou je předat jej dalším generacím v lepší kondici. Jinými slovy, udržovat hodnotu majetku. A kdy s udržováním hodnoty začít? V podstatě od "plínky" další generace. V rodině se nástupci úcta majetku vychovává skutečně od kolébky. To také buduje vztah k majetku. Tohle bohužel asi již první generace podnikatelů nestihnou.

Další z komplikací při správě bývá komunikace mezi členy rodiny. Paní Olivia Cooper vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office v právní firmě Harrison Clark Rikerbys zmiňovala, že při předání majetku je základ všeho právě komunikace. A má pravdu. Je nutné nakreslit si rodinný strom do hloubky ale i šířky. Je nutné pochopit potřeby každého člena rodiny, diskutovat. Nutné je pravidelné setkávání rodiny a diskuse. Primárně komunikace jedné generace ke druhé. Nová generace musí pochopit kde a jak se majetek v rodině vzal, jak je s ním nakládáno. Mladá krev zase může učit starší novým přístupům, podnikatelským myšlenkám atd. Důležité je však spolu mluvit.

Velmi zajímavé číslo zaznělo, kdy pouze 10 % firem přežije do generace vnuků a vnuček. Ale 90 % vytvořeného Family Office přežije. Tedy není to jen o předání firmy, ale o nastavení celkové správy majetku, která jak vidno, je klíčem k úspěšnému předání majetku dalším generacím.

Otázek při správě majetku a mezigeneračním transferu je mnoho. Pokud i Vy jste v obdobné situaci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Trusts & Wealth Protection

Chráníme Váš majetek