Nejčastější příklady využití Svěřenského fondu

07.05.2019

Anonymizace majetku

Otázka : Pomůže mne svěřenský fond v anonymizaci majetku? Aneb diskrétnost vlastnictví?

Odpověď : Ano. V současné chvíli se jedná o nejvyšší možnou anonymizaci majetku v ČR. Je pravdou, že díky evidenci svěřenských fondů jsou některé údaje zveřejněny. Například kdo fond založil. Není však známá struktura majetku ani jeho hodnota. Stejně tak běžné účty, pojistné smlouvy, investiční účty, nemovitosti jsou psány na jméno svěřenského fondu. Tedy ano, fond Vám zaručí diskrétnost pro 99% případů. Nezaručí však skrytí majetku například před soudem, policí či finančním úřadem.


Náhrada závěti ?

Otázka :

Odpověď :

Mohu svěřenským fondem nahradit závěť?

Ano. Dá se říci, že svěřenský fond prapůvodně vznikl jako náhrada závěti / přesunu majetku k dalším generacím. Tuto funkci zastává i dnes a tak pokud Vám nevyhovuje z jakéhokoliv důvodu státem nakázaná forma dědění (neopomenutelní dědicové, hiearchie dědictví), tak je svěřenský fond fakticky nejvhodnější forma pro nahrazení závěti. Mezigenerační transfer majetku je tak jedním ze základních pilířů svěřenských fondů a jejich využí

Otázka :

Jak ochrání svěřenský fond můj majetek?

Odpověď :

Majetek ve fondu nemá žádného vlastníka, jen Vámi pověřeného správce. Pokud fond plní své povinnosti (platba daní např.) řádně, je váš majetek ochráněn před externími vlivy. Například před exekucí, "insolvenční mafií", ale například i před dědici či jinými externími vlivy. Majetek je tak chráněn i mezigeneračně či pro jakoukoliv životní příhodu. A je chráněn velmi robustně, neboť případné zrušení může učinit pouze soud.

Otázka :

V jakých případech by mně mohl fond ještě pomoci ?

Odpověď :

Vše záleží na vašich požadavcích. Ale obecně lze říci, že vám může pomoci v těchto oblastech :

 • ochrana majetku před exekucí
 • vydědění potomka
 • náhrada závěti
 • náhrada před-manželské smlouvy
 • skrytí vlastnictví majetku před veřejností
 • hmotné zabezpečení členů rodiny
 • kumulace majetku
 • mezigenerační transfer
 • rozdělení majetku mezi společníky (vlastnické struktury firem)
 • zachování anonymity struktur podniku
 • charita / filantropie
 • a mnoho dalšího

Našli jste se v jedné z forem využití? Přemýšlíte o založení fondu nebo jen potřebujete konzultaci? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vyhovíme.

Trusts & Wealth Protection s.r.o.