Nekalá praktika? Neznalost a nebo zatajení rizik?

11.03.2019

Aneb prodej dluhopisových fondů v ČR.

11.3.2019

Praxe je studnice příběhů. A tak nám dovolte se podělit o další z nich. Ač nejsme specialisté na dluhopisy, stále se v poslední době objevuje mnoho nabídek. Někdy zajímavých, někdy méně. Zaujal nás však příběh naší klientky, která v bance "na privátech" dostala nabídku s výnosem 9% na 2 roky.

A tak jsme začali pátrat ...

Nakonec se z nabídky vyklubal fond Generali Korporátních dluhopisů, ISIN : CZ0008471786, denominovaný v CZK. A jak 9% zhodnocení vypadá v praxi?

Hrubý výnos do splatnosti je 4,69% p.a. s durací 1,89. Pokud nejste zběhlý v termínech, jedná se o to, že fond by měl vygenerovat 4,69% ročně výnosu a to po dobu cca 2 let. (Omlouvám se za zjednodušení pro experty). Což je do určité míry pravda a odtud také pramenila i nabídka pro klientku.

Jak to tak bývá, mince má vždy dvě strany.

  • Vstupní poplatek ve výši 1% jednorázově
  • TER (Total Expense Ration) aneb celkové náklady 2,02% ročně

A výpočet?

1. Rok investice

  • Vložím 1.000.000,- a zaplatím 1% vstupní poplatek (10.000,-) 990.000,- tedy fakticky zainvestuji
  • Výnos ročně bude činit 4,69% mínus poplatek (TER) 2,02% = 2,67%
  • Za rok budu mít na účtu tedy 1.016.433,- (2,67 z 990tis
  • A nyní velká matematika = tedy 1,64% za první rok

2. Rok Investice

  • Mám na účtu 1.016.433,- a výnos bude 2,67% (opět 4,69% - 2,02%)
  • Celkem na konci druhého roku 1.043.571,-
  •  Což činí 4,35% za 2 roky 
  • A tedy 2,15% p.a.

No jak vidno, již nemáme výnos 9% za 2 roky, ale fakticky poloviční. Nu což, i tak 2,15% p.a. není špatných. Stále lepší než na běžném účtu. Co se ale s mou investicí děje? Kam mé prostředky směřují? Zaměřme se na nejdůležitější kritéria.

Korporátní (firemní) dluhopisy : 91,77% 

Dělení podle zemí :

Turecko : 24,8% 

Rusko : 17,64% 

Čína : 10,70% 

USA : 7,14% Nemovitosti

ČR : 6,64%

Kazachstán : 6,12%

Rating : BB (Spekulativní pásmo s vysokým rizikem) 

Nejvíce zastoupené sektory : Bankovnictví a Nemovitosti

A co my na to u nás v TWP? Stejně jako minule, jsme i nyní použili metodu ZSR (pro ty z Vás, co jste nečetli naše minulé newslettery, tak Zdravý Selský Rozum). Položili jsme sobě i klientce otázku : Stojí nám za to investovat do firemních bankovních a nemovitostních dluhopisů, se spekulativním ratingem (hodnocením), do trhů typu Rusko, Turecko, Čína, Kazachstán, a to s čistým výnosem oscilujícím kolem 2% p.a.?

Trusts & Wealth Protection

P.S.: Factsheet dluhopisového fondu

https://www.generali-investments.cz/media/generali/docs/Infolist_FKD_CZ0008471786_CZ_2019_0131.pdf