Poplatky - Poplatky - Poplatky u Investic

27.08.2019

Poplatky - Poplatky - Poplatky

aneb průběžné poplatky u otevřených podílových fondů

Newsletter 27.8.2019

Jak jinak, než praxe dala opět vzniknout tomuto newsletteru. Naše klientka nás vehementně přesvědčovala, že v bance zaplatí u investic pouze 5% vstupní poplatek a poté již žádné další poplatky účtovány mít nebude. Jednalo se o klasickou investici do otevřených podílových fondů. To, že se podobné praktiky vyskytly v bance je spíše smutný odraz kvality našeho bankovního poradenství. A jak to tedy doopravdy je s poplatky u podílových fondů? Podívali jsme se na to z blízka...

Vstupní poplatek je hrazen převážně z důvodu toho, aby se distributor (rozuměj prodejce, bankéř, poradce) zaplatili. Jinými slovy, aby měli na chleba, kancelář, asistentku atd. Je to podnikání anebo chcete-li zaměstnání jako jakékoliv jiné. O průběžných poplatcích se toho ví ale málo. A proč? Protože veškeré hodnoty (na internetu nebo v tzv. factsheetech) je výkonnost ukázána již po očištění poplatků. Prodejní řeč je jednoduchá "To je už v čistém paničko, žádné další poplatky". Ale to, že fond vydělal 7% a vy na účtu vidíte "jen" 5% již moc řečeno není.

Těmto poplatkům se říká tzv. TER (Total Expense Ration - celkový ukazatel nákladovosti) a nebo také OCH (Outcoming Charges - odcházející platby). V tomto čísle se skrývá mnoho. Platba samotnému správci za správu Vašich peněz, ale i depozitáři (bance) která bdí nad transakcemi, platí se za Custody (úschovu cenných papíru). Výrazně do celkové nákladovosti může promluvit poplatek zvaný "succes fee" nebo "performance fee" - tedy poplatky za to, že se fondu daří více než například s trhem nebo nějakou srovnávací hodnotou (Benchmarkem). Tím výčet poplatků nekončí, ale to "nejhorší" máme za sebou. Nejvyšší část vždy ukousne manažerský poplatek. Např. 1,5% p.a.. Ostatní poplatky jsou v součtu menší - např. 0,3 - 0,5% p.a. Komplikace také nastává u výpočtu poplatků. Poplatky se počítají totiž na denní bázi a jsou účtovány denně z aktuální hodnoty investice. Přeskočme nyní přesně metodiku a zjednodušme to následovně.

Poplatky mohou být různě vysoké. Ty "hodné" fondy si naúčtují cca 1,5% p.a. až po ty "méně hodné" které klidně dosahují 3% p.a. To jsou většinou produkty typu "Fondy fondů, produkty Life Cycle - životního cyklu" nebo fondy s tzv. aktivní správou portfolia, uzamykáním výnosů atd. Výši poplatku ovlivňuje také velikost firmy, velikost fondu, zaměření fondu sektorové i regionální nebo i měnové zajištění atd.

A jak to tedy vypadá číselně? Napoví Vám tabulka níže

Je zřejmé, že průběžné poplatky snižují výnosnost investice. A to někdy i dost markantně. Neříkáme, že má být vše zadarmo. Nemá. Není a nemůže. Ale je zbytečné platit zbytečně hodně. Navíc si musíme uvědomit, že tyto poplatky jsou Vám strhávány ať trhy rostou (naše tabulka) nebo i když klesají. A to klientům vadí nejvíce - fond nevydělává a přesto si bere svá 2 - 3% z hodnoty mého majetku.

A co my v TWP? Také máme poplatky / marži, jinak bychom nemohli fungovat. Máme je ale férové, jasné a transparentní. A když je klient v mínusu? Neúčtujeme nic ...

Přijďte se poradit o snížení poplatků u investic nebo výhod placeného poradenství.

Trusts & Wealth Protection