Rizika na straně Investorů

13.05.2019

Nejčastější chyby investorů, se kterými se potkáváme

Newsletter 14.5.2019

O chybách investorů by se daly psát stohy papírů. A jak se potkáváme s našimi zákazníky, nacházíme každý den snad nové a nové. Rádi bychom Vám s dovolením připomněli ty nejčastější a nejvíce palčivé.

Nikdo nejsme dokonalý. Ale pokud jde o správu majetku a investování, platí to, že musíte být obezřetní. Valná většina klientů se rozhoduje na základě emocí, doporučení svého bankéře, výhodné nabídky na internetu. Nezřídka slyšíme : "to mně doporučil můj skvělý kamarád" a nebo "to psali na internetu" a nebo "jen jsem si to tak vymyslel".

Vnímáme silně, že hodně investic je provedeno bez jakéhokoliv prozkoumání. Základní pravidlo zní - neinvestuj do toho, čemu nerozumíš, jak funguje. A toho se snažíme držet. A také chceme vědět, kam peníze našich klientů "jdou" a co se s nimi fakticky děje. Kdo je spravuje a jak? A jaké jsou náklady a .... Je toho mnoho. Bohužel, stále se setkáváme s požadavky typu "a jaký výnos mně dáte"? Upřímně si myslíme, že právě takový přístup je hlavní příčina chyb investorů. Honí se za výnosy. My se díváme hlavně na rizika.

Neříkáme, že výnos a nákladovost investice není důležitá. Ale pro nás, pokud máme motto "eliminujeme rizika při správě majetku", jsou rizika jasná mantra. Hledáme co možná nejbezpečnější cestu pro Váš majetek. Díváme se investicím do hloubky a snažíme se odpovědět na otázky typu: "A proč bych měl investovat zrovna sem? A proč ne jinam? A co mohu očekávat od investice? A jaký je nejhorší scénář pro můj majetek?"

Riziko je to, o čem se mluví, ale nikdo jej moc nezkoumá. Kolik klientů si přečte prospekt k fondu? Nebo se podívá na emisní podmínky dluhopisu? Prozkoumá účetnictví firmy, než do ní zainvestuje? A vůbec - mají toto klienti dělat? Neměli by poradci a správcovské firmy být placeni právě za toto? Že rozumí danému řemeslu a nedoporučí klientovi nic "nekalého"?

A tak se touto úvahou dostávám k tomu, že máte 2 možnosti. Buď si investovat sami a být si 100% odpovědni za správu svého majetku. A nebo toto můžete na někoho delegovat - na správce majetku, investiční společnost, finančního poradce. A to poté ale musíte dobře vybírat. Ptejte se na jeho zkušenosti, vzdělání, know-how. Zjistěte si reference, nechte si připravit modelové portfolio včetně nákladovosti a rizik.

A tak jsem se oslím můstkem dostal k tomu, co vnímáme jako největší riziko. A to je klient sám a jeho rozhodování. Netrpělivost, nedodržení investičního horizontu, rozhodování na základě emocí, na základě zpráv a novinek. Následovat dav, chovat se jako každý jiný či slepě kopírovat druhé je do jisté míry lidské. Ale je dobrý investor opravdu součástí davu a nebo rozmýšlející jedinec? A nebo je opravdu jediným smyslem výnos a jedinou hlavní otázkou "o kolik budu bohatší"?

Zkuste se na chvilku zastavit při své správě majetku a nastavme si společně zrcadlo. Opravdu Vaše portfolio dokáže odolat vysoké nebo nízké inflaci? Vysokým nebo nízkým úrokovým sazbám na trhu? Bude imunní proti vysoké nebo nízké volatilitě? Máte správnou měnovou diverzifikaci? A říká Vám něco taktická / strategická alokace?

Chcete-li se více dozvědět o našich investičních přístupech a ochraně majetku, rádi Vás uvítáme na některém z našich pravidelných vstupních seminářích.

Těšíme se na Vás.

https://www.trustsandwealth.com/seminare-pro-vas/

Trusts & Wealth protection