Struktura majetku majitele firmy

15.04.2019

Struktura majetku majitele firmy

30.5.2019

Náš typický klient je majitel menší / střední firmy. Řešíme s ním mnoho otázek. Od případného prodeje, ocenění firmy, úvěrů na rozšíření společnosti až po mezigenerační transfer nebo zajištění a likvidaci pojistných smluv. Témat je mnohem více. Vyjmenováním všeho by se dnešní newsletter stal jen nudným seznamem. Podívejme se na to, s čím se v praxi potkáváme a jak mají někteří klienti sestavené portfolio. Nebo jak o investicích smýšlí.

Na klienta se vždy díváme z vrchu. Tím nemyslím, že jím opovrhujeme, ale chceme si udělat obrázek o celém jeho majetku a nastavení. Bez toho nemůžeme udělat fakticky žádnou z našich analýz. Nyní vyzdvihnu téma - investice a správa majetku. Skoro vždy se majitel firmy zeptá : "jaký výnos mě dáte" ? Klidně odpovíme, že i nulový ... A proč?

Chápeme návratnost kapitálu do firmy a ukazatele typu ROA a ROE. A proti výnosnosti zpět vložených prostředků do firmy konkurovat nemůžeme. A ani nechceme. To je úplně jiný segment. Spíše naopak. Vše se skvěle doplňuje. Učíme klienty vyvádět kapitál z firmy a tvořit si na firmě nezávislost. Většina klientů má fakticky 100% závislost příjmů na svém podnikání. A to chápeme jako extrémně rizikové. A naším mottem (jak možná víte) je "ochrana bohatství". A toto jsme do naší společnosti vtělili. Vlastnictví firmy chápeme jako nakoupení jedné akcie, v jednom státu, v jednom odvětví, v rozvíjejícím se trhu... A my potřebujeme diverzifikovat.

Učíme tedy naše klienty vyvádět majetek mimo firmu a alokovat jej do dalších aktiv. A to ale nikoliv kvůli výnosu (ten dělají ve firmě), ale kvůli vybudování si nezávislosti na firmě. S tím jde ruku v ruce i rozdělení aktiv. A jeden příklad za všechny?

Klienti měli fakticky cca 90% majetku ve firmě. Nevybírali zisky, firma nebyla zadlužená, vše bylo uloženo v nemovitostech firmy, zásobách. Pomiňme nyní analýzu firmy jako takové, ale nechcete mít 90% majetku v jednom aktivu... v tomto případě ve firmě. Změna struktury majetku není během jednoho dne. Ani roku. Je to dlouhodobý proces. Ale již dnes jsme udělali strukturální změny a rozložení je lepší. Neříkáme, že 100% ideální. Poměry rozložení majetku stále nejsou podle našich představ. Ale majetek je určitě více a lépe diverzifikovaný nežli byl. A určitě více odolný externím vlivům. Graf viz. níže.


Přemýšlíte i Vy o svém majetku v širším kontextu? Nevíte si rady se správnou alokací? Rádi vás poznáme a pomůžeme.

Trusts & Wealth protection