Svěřenský fond – kapitola první, slovník základních pojmů

03.02.2020

O svěřenských fondech jsme toho psali již relativně hodně. Ale i přesto jsme si řekli, že osvěty není nikdy dost. Uvedeme Vás v krátkosti nejdůležitějšími základy, jak založit svěřenský fond. Budeme se tedy věnovat analýze vhodnosti / založení fondu / správy jako takové. Popíšeme si velmi jednoduše kroky a postupy.

Svěřenský fond nevzniká "jen tak". Musí mít nějaký motiv vzniku. Jinými slovy, musí vzniknout z nějaké potřeby zakladatele. A tak tu již máme 2 termíny - Svěřenský fond a zakladatel. Co to je svěřenský fond? A k čemu slouží? A proč bych si jej měl založit?

Svěřenský fond je institut, který je tu s námi více jak 800 let. Vznikl ve Velké Británii, když chodili muži do války a řešili, co se stane s jejich majetkem v případě zabití ve válce. Kdyby to totiž neřešili, majetek by propadl danému "okresu" řekněme "státu". A to se moc lidem nelíbilo. Jdu bojovat za krále, a ještě když padnu dostane král majetek? A tak vznikl svěřenský fond. Zakladatel (voják co šel do války) stanovil podmínku, že když budu zabit, bude majetek vyčleněn do svěřenského fondu. A ten fond bude spravovat pan správce. Tím se stalo to, že majetek jako takový nemá vlastníka, ale pouze správce. Je to vlastně jen soubor majetku, který nikdo nevlastní, ale pouze spravuje. A samozřejmě máme 3. do party - beneficienta. Někoho, kdo má nárok na plnění z fondu. V dané době to byla rodina - manželka děti. Které tak měli zajištěnu budoucnost i po skonu manžela ve válce. A správce spravoval majetek (chalupu a políčka zjednodušeně) a za to byl placen.

No a tato premisa zůstala dosud. Někdo (zakladatel) musí mít nějaký motiv k vyčlenění majetku do svěřenského fondu. Někdo se o fond musí starat (správce) a někdo musí mít plnění z fondu (beneficient).


A ten motiv založení fondu? Ten může mít každý úplně jiný. Nejčastějšími motivy jsou:

- nevyhovující forma dědění nebo závěti

- přerozdělení majetku nejen do rodiny a v různých poměrech

- "vypodmínkování" kdy a kdo a za jakých podmínek se k majetku (nebo jeho části) dostane

- ochrana majetku před interními vlivy rodiny (rozvody, nefunkční vztahy v rodině)

- ochrana majetku před externími vlivy (exekuce, insolvenční mafie ...)

- mezigenerační transfer

- anonymizace majetku před veřejností a sousedy (co je komu do toho, kolik vlastním nemovitostí a kolik peněz mám na účtu)

- založení firemní struktury

- sloučení majetku do jedné entity (zamezí se tím štěpení majetku, kdy jen jako celek dává majetek smysl)

Nyní jsme si probrali základ, co to fond je. Kdo jej založí, kdo jej spravuje a kdo z něj má příjem. V dalším díle se budeme věnovat analýze vhodnosti založení. Jak taková analýza probíhá, co je jejím předmětem a výstupem.

A co vy? Přemýšlíte o založení fondu? Velmi rádi Vám pomůžeme nejen s analýzou, založením ale správou jako takovou. Máme zkušenosti, máme znalosti, máme know-how.

Trusts & Wealth protection s.r.o