Svěřenský fond – kapitola třetí, Založení Svěřenského fondu

18.02.2020

ZALOŽENÍ FONDU

Založení fondu bychom měli rozdělit na 2 fáze. První fáze je faktické založení fondu jako takového, druhá fáze - vklad majetku do založeného fondu.

STATUT

Nejdůležitějším dokumentem, který se musí sestavit je tzv. statut fondu. Co to je ten STATUT?

Statut je veřejná zakladatelská listina, kterou vydává zakladatel svěřenského fondu. Tato veřejná listina je zapsána tzv. notářským zápisem.

Statut musí ze zákona (NOZ - 89/2012 §1452) splňovat určité požadavky. Okopírujme ze zákona přesné znění :


Statut je tedy nejdůležitějším dokumentem svěřenského fondu. Jeho přípravu není radno podcenit. Musíme si uvědomit, že statut by sloužil i případnému novému správci, beneficientům ale vlastně komukoliv v budoucnu, kdo se nepodílel na vzniku fondu. Například i dalším rodinným generacím. Statut je tedy takové "vodítko" nebo návod na to, jak fond spravovat, jaká je myšlenka a strategie fondu. Statut by měl vždy být vytvořen na míru - nikoliv podle "mustru z internetu".

Už jen z toho důvodu, že není možné jej měnit libovolně v průběhu trvání fondu.

I když, změna statutu je možná fakticky jen soudem. A navíc soud nesmí měnit podstatu fondu nebo upravovat obmyšlené. Soud může udělat jen takové změny, které nepůjdou proti účelu založení fondu.

Jakmile je statut připraven, nastává faktický zápis a vznik fondu. Jak bylo řečeno, statut je veřejnou listinou a zapisuje ji notář. Notář tedy zapíše statut a fond je také zaregistrován v Evidenci Svěřenských fondů (https://isesf.justice.cz/ ). Od doby registrace, se ještě musí fond zaregistrovat na finančním úřadě, a to do 30 dnů od vzniku fondu.

Říkali jsme si, že založení fondu má 2 fáze. První je faktické založení a druhé vložení majetku do fondu. Tímto vlastně začíná nejen konečná fáze založení fondu, ale vzniká i faktická správa. O správě jako takové se budeme bavit později. Nyní fond "do-založme", abychom jej mohli spravovat.

A jaké další kroky nás bezprostředně čekají?

- založení běžných účtů

- transfery finančních prostředků do fondu

- odhady majetku, jak movitého, tak nemovitého

- přepisy majetku na katastrálním úřadě

- přepisy majetkových podílů ve firmě

- vytvoření účetnictví pro fond

A mnoho dalšího...

Tato fáze nebývá krátká. Jen odhady nemovitostí, evidence majetku, vytvoření soupisu majetku fondu, zjištění hodnoty a přepisy na katastrálním úřadě zaberou nějaký čas. Zapomeňte také, že Vám v bance otevřou účet na pobočce na počkání. Většinou se jedná o proces, kdy banka chce znát zakladatele, statut fondu. A právní oddělení bank teprve rozhoduje o (ne)vytvoření účtu pro svěřenský fond. Jinými slovy, práce na měsíce.

A tak plynule se vlastně rozjíždí přerod, mezi založením fondu a jeho faktickou správou. A na to se podíváme v dalším z našich dílů. 

Trusts&Wealth protection s.r.o.