Svěřenský nebo Svěřenecký fond?

27.05.2019

Odborná i laická veřejnost používá různé názvy pro totéž. Svěřenský a nebo Svěřenecký fond? Jaké užití je správné? A protože ani my jsme nevěděli, obrátili jsme se na Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.  na oddělení jazykové kultury - jazykové poradny. A výsledek?