Triloge Svěřenských fondů - Díl 3

08.04.2019

Trilogie Svěřenských fondů

Díl třetí

9.4.2019

V minulých dvou dílech na téma SF jsme se zaměřili na jejich fungování, osoby ve fondu a průběh založení. V posledním díle se vrátíme tak vlastně zase na začátek. A to je = motiv založení SF. Proč bych si jej měl založit? A co tím získám? A jaké jsou nejčastější motivy? Dozvíte se níže ...

Tak proč zrovna SF?

K založení SF Vás mohou přimět různé životní situace, názory, postoje, Vaše tužby nebo (a to podle mne je jeden z velkých motivů) ochrana rizik. Zkusme se nyní podívat na nejčastější situace.

Ochrana majetku

Jednou z primárních funkcí a možností je ochrana Vámi po léta budovaného majetku. A ochrana před čím? Před pokoutnými nabídkami a nekalými praktikami lidí, kteří by Vás o majetek chtěli obrat. Nebo před rodinou, marnotratností. Stejně tak SF mohou nahradit předmanželskou smlouvu. Stejně tak dobře Vás SF ochrání v případě, že se Vám nepodaří Váš podnikatelský záměr, nebo před "insolvenční mafií". Zkrátka a dobře, majetek ve svěřenském fondu je nejlépe možně zabezpečený majetek. Skutečně se jedná o nejvyšší formu bezpečnosti ochrany majetku na našem území.

Transfer

Transfer je určitě jedním z mnohých motivů. Chtěl bych nějak svůj majetek přerozdělit. Jakkoliv a komukoliv podle mé vůle. Například mně nemusí vyhovovat forma dědění podle občanského zákona. Zkrátka a dobře, mezigenerační transfer je jedním z častých motivů. Nutno podotknout, že transfer majetku nemusí nastat jen po mém skonu, ale i kdykoliv za života. Vložíte majetek do fondu a kdokoliv z něj bude mít užitek.

Anonymizace

Anonymizace u SF tak nějak přichází automaticky. Inu, závisti je v naší kotlině více než dost. A proč by všichni měli vědět, kolik vlastníte nemovitostí, firem nebo kolik peněz máte na účtu? Jak víte, například na katastrálním úřadu je možné dohledat veškeré Vámi vlastněné nemovitosti. SF toto umí vyřešit a v podstatě nebude nikde veřejně vidět, jaké majetky ovládáte. Samozřejmě toto neskryjeme před státní správou, daňovým úřadem anebo například soudy. Ale skryjete majetek před 99% procenty veřejnosti a jejích, často nepodložených a nemístných, požadavků na informace o Vašem jmění.

Správa majetku

A co když majetek dává smysl a rozumné výnosy jen jako celek? Proč jej drobit na n-tiny po mém skonu? Ale co v případě, že by nikdo z beneficientů nebyl schopen se o majetek starat? Proč tuto pravomoc nedelegovat na Správce?

Ostatní?

A co takhle když nemáte dědice? Je lepší nechat majetek propadnout státu a nebo mu dát jiný účel, např. charitativní? Stejně tak SF může sloužit ve správném firemním poradenství. Co když mohou mít plnění z fondu Vaši klíčoví zaměstnanci? A co dělat v případě, když firmu vlastní svěřenský fond? SF je možné použít i jako dohodu mezi společníky - kdo má na co nárok v případě úmrtí / invalidity společníka. A mají pozůstalí nárok na zisky z firmy? Jak vidno, SF se dá využít i jako zajištění.

Určitě jsme nevyjmenovali veškeré možnosti nastavení a účelu založení SF. Co člověk, co firma - to originál. Naši trilogii o fondech bych zakončil tak, že jsme Vám chtěli ukázat základy svěřenských fondů. Rozptýlit také mínění, že fondy jsou pro bohaté a slouží ke "šmelinám". Snad se nám to trošku podařilo.

Řešíte i Vy některé z výše uvedených otázek? Nebo máte doplňující dotazy? Neváhejte nás kontaktovat. Velmi rádi Vám vyjdeme vstříc.

Trusts & Wealth Protection s.r.o.