Trilogie Svěřenských fondů - Díl 1

26.03.2019

Trilogie Svěřenských fondů

Díl první

25.3.2019

Na dnešní newsletter, nás opět přivedla praxe. Od ledna 2014 se můžeme opět na našem území po cca 50ti letech setkávat s institucí svěřenských fondů. Avšak díky našim médiím, která stále informují jen o premiérových svěřenských fondech AB Trust 1 a AB Trust 2 a to ještě navíc spíše v pejorativním nádechu, existuje mnoho mýtů a domněnek, polo-pravd o fungování tohoto instrumentu.

Rozhodli jsme se udělat krátké představení fungování a logiky svěřenského fondu. Pokusíme se základy vysvětlit formou jednoduchou a přístupnou. Účelem našich newsletterů není zabíhání do detailu, ale vysvětlení základní logiky a objasnění toho, jak svěřenský fond funguje. A tak možná hned úvodem: fond není určen pro daňové zvýhodnění nebo jiné formy "šmelin" v podobě krácení DPH nebo dalších podvodných záležitostí.

Troška historie nikoho nezabije

Svěřenské fondy existují již od 12století. Říkalo se jim ENTAIL, posléze "přejmenovány" na "USE OF LAND" aby se v 18tém století přejmenovaly na známý "TRUST" (někde také např. pod pojmem Nadace). Na českém území se objevila první zmínka roku 1579 a poté roku 1812 s krásným rakousko-uherským názvem : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Roku 1924 se rušilo vše, co bylo rakousko-uherské a tak zákonem 179/1924 vzniklo "Zrušení rodinného svěřenství" a o 40 let později zákon 40/1964 vymýtil svěřenské fondy na našem území úplně.

Logika a smysl platný dodnes

Logika fondu vznikla následovně : když šel muž do války bojovat za krále, tak se zeptal : "Co se stane s mým majetkem a kdo se postará o mou rodinu, když mne zabijou?" Vzhledem k tomu, že by majetek propadl "státu", tak to se samozřejmě moc válečníkovi nelíbilo - položit život za krále a v případě skonu aby král ještě dostal jeho majetek. A tak ustanovil někoho, kdo se mu o majetek a rodinu bude starat v případě jeho skonu. Ustanovil nějakého správce majetku. No a to je celé ... A tato myšlenka se celých cca 800 let nezměnila. Jen se postupně možnosti a využití svěřenského fondu rozšiřovalo.

A jak fond funguje?

Popišme si nyní základní princip. Vždy bez ohledu musí fond někdo založit. Říká se mu zakladatel. To může být fakticky kdokoliv. Fyzická osoba, právnická nebo sdružení osob. Prostě kdokoliv. Zakladatel tzv. vyčleňuje majetek do fondu. Tedy zjednodušeně založí si fond, do kterého vloží co uzná za vhodné. Musí vložit majetek - jakékoliv povahy. Finanční prostředky, nemovitosti, cenné papíry, obrazy, šperky, autorská práva nebo i ještě neexistující budoucí majetek. Prostě cokoliv ...

V tom okamžiku je majetek ve vlastnictví fondu, ale někdo z fondu a jeho majetku musí mít prospěch. Těmto lidem se říká beneficienti. Beneficient je opět kdokoliv (fyzická, právnická osoba, sdružení osob ... ), kdo má nárok na plnění z fondu. Beneficienta určuje zakladatel nebo musí minimálně určit, kdo má být tím beneficientem. Zakladatel si tedy může klást i podmínky : kdy a kdo má nárok na plnění včetně podmínek plnění. Tak například fond, kdy beneficient bude : první narozená vnučka? A co když mám jen samé vnuky... ? 😊 A nebo : až moje dítě udělá vysokou školu, tak bude mít nárok... a nebo ještě jasněji : peníze půjdou jen na studia mých dětí a na nic jiného nemají nárok. A nebo je možné jej použít jako korporátní nástroj v rámci benefitů : všichni zaměstnanci firmy, kteří u nás odpracují déle jak 10 let, mají nárok na plnění ve fondu ... A tak bychom mohli pokračovat dle našich přání, požadavků a fantazie.

Ještě třetí do party

Už máme 2, hledá se třetí do party. Je tedy Zakladatel, Beneficient a ještě potřebujeme správce. Někoho, kdo se nám o majetek bude starat. Znáte film Postřižiny? "Pane Správče, musíte se víc snažit...." A tak toto můžeme přenést do našeho SF - zakladatelé (majitelé pivovaru) si pojídali své řízky a popíjeli pivo a najali si někoho, kdo vše bude řídit, a toho jen kontrolovali. A pan Jiří Schmitzer makal, až se z něj kouřilo a předkládal výkazy, řešil, jak se naloží s majetkem a jak jej rozmnožit.

A tak jsme si popsali pana Správce. Ve svěřenském fondu to není jinak. Zakladatel jmenuje správce, na kterého posléze dohlíží. Správce má povinnost s péčí řádného hospodáře o majetek pečovat a reportovat vše zakladateli.

Čtyři a dost

Ve fondu se může objevit ještě 4tý člen, a to tak zvaný : protektor, dohlížitel. Tento článek není povinný a je ryze dobrovolný. Protektor je zpravidla někdo, kdo má k zakladateli blízko. A zakladatel na něj zpravidla přenáší svá práva a povinnosti. Tedy jmenování a odvolávání správce, kontrolu účetnictví nebo i nutnost projednávat majetkové změny ve fondu apod.

Myslím, že toliko by na úvod stačilo. V dalším kole se podíváme na zakládání / administraci fondu a faktické založení a zánik.

Níže logika fondu a jeho fungování.

Trusts & Wealth Protection s.r.o.

Trusts & Wealth Protection s.r.o.