Trilogie Svěřenských fondů - Díl 2

01.04.2019

Trilogie Svěřenských fondů

Díl druhý

25.4.2019

V minulém dílu naší trilogie jsme si ukázali základní fungování Svěřenského fondu (dále jen SF). Pojďme se společně podívat nyní na to, jak se takový fond založí, jak dlouho vše trvá.

Bez analýzy to prostě nejde

Rozhodnutí založení Svěřenského fondu nepřichází jen tak. Fond musí mít vždy nějaký "vyšší princip", myšlenku, řekněme motiv zakladatele. Určitě to není daňová úspora nebo obdobné pohnutky. Nejčastěji se bavíme o zachování majetku, úschově, anonymizaci, přerozdělení dle své vůle nebo nastavení firemního vlastnictví apod. To, že máme motiv a potřebu neznamená, že je pro nás SF vhodný. A k tomuto právě slouží analýza.

Zde se bavíme s klienty na téma určení vhodnosti, rozbor daňového zatížení, vyhodnocení rizik fondu, nastavení struktury fondu až po role správců, obmyšlených nebo protektorů. Velmi důležitou otázkou je také nákladovost fondu a jeho provoz. Jak vidno, analýzu nemůže zvládnout jeden člověk. Ale je to otázka koordinace auditorů, daňových poradců, právníků, ale i zakladatele a potencionálního správce. Z výše uvedeného je zřejmé, že analýza není za den vyhotovena a chce čas.

Pokud z analýzy vyjde to, že SF je pro klienta vhodný a vyřeší potřebu klienta, nastavují se detailně "pravidla hry". A zde nastává pravá zábava. Fond musí mít tzv. statut, což je něco jako "notová osnova" fondu, kterou se musí všichni řídit (podotýkám, že neměnná osnova!). Vždy musíme odpovídat s klienty na otázky "co se stane když" a hledat řešení dlouhodobá, kolikrát mezigenerační. Statut řekněme pojme fond "právnicky", ale ještě je vhodné sepsat Listinu přání zakladatele, kde je vysvětleno meritum fondu a jeho "duch". Je zřejmé, že toto je jedna z nejdelších části zakládání fondu - vše vymyslet, na nic nezapomenout, ošetřit co nejvíce rizika, kvalitně sepsat dokumentaci až po rozdělení rolí ve fondu.

Založení fondu

Založení fondu je již hračka. Tím "nejhorším" si klient prošel při analýze a sepisování statutů. Fond vznikne zápisem do evidence SF, s čímž nám pomohou notáři. Správce se ujme své úlohy a začíná konat. Otvírají se běžné účty v bankách, registruje se fond na finančním úřadu a začíná se vkládat majetek do fondu. Což fakticky znamená udělat soupis majetku, ocenit majetek, přepsat na katastrálních úřadech apod. Nesmíme zapomenout na změnu pojistných smluv ... a mnoho, mnoho dalšího. Samozřejmě že se úkony liší podle toho, o jaký majetek se jedná.

Správa fondu

Co jiného dělat, nežli spravovat? Správce spravuje fond, ve kterém je již majetek. Dbá na dodržování statutu a jeho modlou jsou beneficienti a naplnění přání zakladatele. Správce tedy musí předně dohlížet na to, aby beneficienti nebyli kráceni na svých právech a dostali přesně to, co mají dostat. Správce samozřejmě řeší veškeré provozní záležitosti fondu. Na něco stačí sám, na nějaké činnosti si třeba najme experta pro danou oblast. Vždy však musí vystupovat v zájmu fondu a zájmu beneficientů. Jen snad pro doplnění, pár bodů, které musí správce naplňovat : hospodařit s majetkem, zasílat účetnictví a stav majetku tomu, kdo na tyto podklady má nárok, naplňovat účel fondu, vést účetnictví ... je toho mnoho. Znovu také záleží na povaze a charakteru fondu.

Zánik fondu

Zánik fondu již tak jednoduchá záležitost není. Pojďme se ale nyní podívat na nejčastější formy zániku fondu.

  • Jednak nám uběhne doba (fond je časově a přesně určen)
  • Např. do 18ti let věku dítěte
  • Do mé smrti
  • Do ..... fakticky cokoliv
  • Všichni obmyšlení se vzdají práva na plnění (poté fond nemá komu plnit)
  • Fond rozdal veškerý svůj majetek a již nemá co by vyplácel
  • Nastane nějaká událost, která nemusí být jen časová
  • Když zaběhnu maraton pod 2 hodiny tak se zruší fond
  • A opět si vymyslete cokoliv

A níže ještě graficky vystihnuto výše popsané


Přemýšlíte o vhodnosti SF? Nebojte se nás zeptat. Těšíme se na Vás.

Trusts & Wealth Protection s.r.o.