Trust & Wealth Management konference

21.11.2019

Rok s rokem se sešel a dne 19.11.20219 se opět pořádala Trust & Wealth Management konference. Po loňských hvězdách na podiu jako byl pan Michal Horáček a CEO banky Edmund de Rothschild (Suisse) pan Martin Liebi nebylo lehké navázat. Avšak český šlechtic, mecenáš a podnikatel Constantin Kinský a vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office v právní firmě Harrison Clark Rikesbys paní Olivia Cooper nás doslova nadchli.

Na konferenci se probírala témata mezigeneračního transferu, svěřenských fondů, správy majetku po dobu 800 let. Nechyběly ukázky úspěšných Family Office ve světě, ale i těch neúspěšných. Řešili jsme správnou alokaci aktiv majetku a ošetření rizik.

V neposlední řadě zazněly velmi zajímavé názory na prodej firmy nebo předání firmy v rodině. Stejně tak se ukázalo, že firmy velmi málo dbají na své vlastní (firemní) vzdělávání nebo vzdělávání majitelů a ředitelů firem. Zajímavé bylo srovnání marketingu a propagace firem v zahraničí a u nás. Jinými slovy, naše firmy se neumí moc prodat dodavatelům, odběratelům nebo koncovým zákazníkům tak, jako ty zahraniční.

Takové konference jsou vždy obohacující. Utváří komunitu, utužují kontakty a hlavně, se sdílejí zkušenosti ze světa. A to je pro náš, formující se trh v oblasti Family office, Svěřenských fondů, správě majetku nebo mezigeneračního transferu velká přidaná hodnota.

Více se o tématech dozvíte v našich pravidelných newsletterech nebo seminářích, na které se můžete přihlásit na info@trustsandwealth.com.

Chtěl bych zároveň poděkovat kolegům z Komory Svěřenských Poradců a Správců za jejich úsilí při tvorbě a organizaci této konference.

A co vy? Rádi byste se dozvěděli o správě majetku více? Přemýšlíte o Svěřenském fondu nebo prodeji firmy? Rádi Vás uvítáme u nás v kanceláři.