Naši klienti
Kdo je naším typickým klientem

Naši klienti jsou především slušní a poctiví lidé. Svůj majetek vybudovali po léta dřiny a odříkání. Tvrdě pracují nebo pracovali. K majetku přišli četně, poctivě bez tunelování, bez machinací s DPH nebo dotacemi. 

Náš klient je malý, střední podnikatel s velikostí firmy do cca 200 zaměstnanců s obratem do 1mld korun.  Celkový objem majetku klienta je v intervalu cca 10 - 1 mld. Naši klienti se tak generují z řad majitelů firem, akcionářů, vrcholného vedení firmy, lékařů, právníků, projektantů, architektů sportovců, svobodných povolání, daňových poradců, auditorů, rentiérů apod. 

Pokud je klient zaměstnanec, většinou jeho příjmy dosahují 150tis / měsíc a více. 

Nejčastější oblasti, které s námi klienti řeší jsou následující : 

- mezigenerační transfer majetku

- správu majetku jako celku

- prodej firmy a přerozdělení majetku

- ochranu majetku

- hledání jiné formy dědění a předání majetku po skonu